pouzdro pro iPhone 6


Upozornění

Chystáte se vstoupit na stránky s erotickou, sexuální a jinou nechutnou tematikou, přečtěte si proto prosím pozorně následující instrukce:

Stisknutím tlačítka 'ANO' potvrzuji, že
1. je mi více než osmnáct let a že jsem dosáhl zletilosti.
2. pokud se nacházím ve státě, ve kterém je hranice zletilosti stanovena odlišně od předpisů České republiky, potvrzuji, že splňuji veškeré podmínky zletilosti v daném státě a že je mi více než 18 let a že vstup na tyto stránky není omezen a/nebo zakázán předpisem státu, v němž se nacházím a/nebo jehož jsem státním příslušníkem.
3. souhlasím s tím, že sexuálně orientovaný materiál jsem oprávněn užívat jen v soukromí a to výlučně pro svou osobní potřebu.
4. sexuálně orientované a jiné nechutné materiály mne neurážejí, nepohoršují a/nebo mravně a jinak neohrožují a na uvedené stránky vstupuji dobrovolně.
5. neposkytnu a ani přímo či nepřímo neumožním přístup k materiálům získaným na těchto stránkách osobám mladším osmnácti let ani jiným osobám, které nesplňují podmínky uvedené v tomto prohlášení.
Pokud nesplňujete byť i jenom jednu podmínku uvedenou pod body 1 až 5, opusťte prosím ihned tyto stránky.
Pokud splňujete všechny podmínky uvedené pod body 1 až 5, jste oprávněni vstoupit.
Souhlasím a potvrzuji výše uvedené.

Jsou tu šílený nechutnosti ! Skutečně chcete pokračovat?

ANO Ne


 
počítače